Sett nytt passord

En e-post med videre instruksjoner blir sendt til den oppgitte e-postadressen.

Registrer bruker

Registrer og få tilgang til elektroniske fakturaer.
Registrer deg og få tilgang til alle fakturaene og banktransaksjonene til firmaet. Alt du tenger er internett også kan du få tilgang fra hvor som helst. Du kan få en god oversikt over hva som er betalt og hva som gjenstår. Å avstemme fakturaer, banktransasjoner og årsaker er like lett som å registrere seg.

Priskalkulator

Vi har faste priser på tjenester, som gjør at du har full oversikt over hva du betaler for. Du kan også se hva og hvor mye du kan spare på å gjøre mer av regnskapsprosessen selv.

Priskalkulator

Om

fakturaBank
fakturaBank er en tjeneste for små og store firmaer
med en database som inneholder alle dine kjøp- og salgsfaktura.
Alle fakturaer kan leses på nett, men kan også skrives ut på papir.

Systemer som støtter opplasting til fakturaBank
Snotr, Mamut, Lodo og SendRegning.no

fakturaBank benytter seg av EHF
som er en åpen standard for dokumentbehandling og oppbevaring innen e-handel, og elektroniske dokumenter/fakturaer. Fakturaene blir oppbevart i XML-format. Mer info om statens nye e-handel format kan hentes på www.ehandel.no

Det blir obligatorisk å støtte EHF-formatet for statlige etater og helseforetak fra og med den 01.07.2011.

<cbc:CustomizationID></cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID></cbc:ProfileID>
<cbc:ID></cbc:ID>
<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode></cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cbc:WebsiteURI/>
<cac:PartyName>
<cbc:Name></cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber/>
<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode/>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR"></cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:WebsiteURI/>
<cac:PartyName>
<cbc:Name></cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber/>
<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber/>

<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode/>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode listSchemeURI="urn:www.nesubl.eu:codelist:gc:PaymentMeansCode:2007.1" listID="Payment Means"/> <cbc:ProfileID></cbc:ProfileID>
<cbc:ID></cbc:ID>
<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode></cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cbc:WebsiteURI/>
<cac:PartyName>
<cbc:Name></cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber/>
<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode/>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR"></cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:WebsiteURI/>
<cac:PartyName>
<cbc:Name></cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:BuildingNumber/>
<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cbc:PaymentDueDate>2014-09-01</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="NOK">84.41</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">337.59</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="NOK">84.41</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
<cbc:Percent>25.0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">337.59</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="NOK">422.0</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>201340</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity>1.0</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">337.59</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="NOK">84.41</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">337.59</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="NOK">84.41</cbc:TaxAmount>
<cbc:Percent>25.0</cbc:Percent>
<cac:TaxCategory>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
<cbc:Description/>
<cbc:Name>25%-</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>0</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="NOK">337.59</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity>1.0</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>

Arbeidsstillinger

Ingen ledige arbeidsstillinger nå